Smittskyddsblad

Smittskyddsblad är information om en smittsam sjukdom som regleras av Smittskyddslagen. Det finns två varianter av smittskyddsblad, ett med information om utredning, smittspårning, behandling och åtgärder som vänder sig till läkare och vårdpersonal och ett med förhållningsregler riktad till patienter.

Länkar till smittskyddsblad och översättningar