Smittskyddsblad

Smittskyddsblad är information om en smittsam sjukdom som regleras av Smittskyddslagen. Det finns två varianter av smittskyddsblad, ett med information om utredning, smittspårning, behandling och åtgärder som vänder sig till läkare och vårdpersonal och ett med förhållningsregler riktad till patienter.

Utskrifter

För att skriva ut smittskyddsbladen, tryck på det smittskyddsblad du vill skriva ut, därefter trycker du på "Dela sidan" under rubriken, där kan du sedan välja skriv ut. 

Översättningar

Översättningar av smittskyddsbladen finns på Smittskydd Stockholms hemsida. Öppna den patientinformation som du vill ha översatt, välj därefter språk under fliken längst upp till höger på sidan, se länk: Smittskydd Stockholm - Smittskyddsblad, Vårdgivarguiden