Smittskyddsblad

Smittskyddsblad är information om en smittsam sjukdom som regleras av Smittskyddslagen. Det finns två varianter av smittskyddsblad, ett med information om utredning, smittspårning, behandling och åtgärder som vänder sig till läkare och vårdpersonal och ett med förhållningsregler riktad till patienter.

Utskrifter

Just nu kan du inte skriva ut smittskyddsbladen här. Gå i stället till Smittskyddsläkarföreningens samling av smittskyddsblad och skriv ut därifrån. Vi arbetar för att åtgärda problemet.
Smittskyddsläkarföreningens samling av smittskyddsblad på slf.se

Översättningar

Översättningar av smittskyddsbladen finns på Smittskydd Stockholms hemsida.
Öppna den patientinformation som du vill ha översatt, välj därefter språk under fliken längst upp till höger på sidan.
Smittskydd Stockholm - Smittskyddsblad på vårdgivarguiden.se