Hälsoundervisning

Hälsoäventyret erbjuder hälsoundervisning för skolklasser i Uppsala län.

Hälsoäventyrets program

Hälsoäventyret är en hälsofrämjande, pedagogisk verksamhet med uppdrag att stärka barn och ungdomars hälsa i länet. Genom undervisning får skolelever insikt och förståelse för sambanden mellan kropp, hälsa, identitet, levnadsvanor och miljö. Eleverna får möjlighet att diskutera och reflektera kring teman som kroppen, sömn, stress, tobak, alkohol, kärlek, relationer och sexualitet. Genom att väcka intresse och nyfikenhet kring hälsa och livsstil främjas hälsosamma och hållbara levnadsvanor. Rekvisita och experiment används för att förtydliga hälsobudskapet. Att få arbeta ”hands-on” - att få göra och testa sig fram - visar forskning att lusten till att lära och ta in kunskap ökar, oavsett nivå och förmåga. 

Klassbesök

När klassen kommer till Hälsoäventyret delas eleverna samt medföljande lärare och vuxna in i två grupper. Hälsoäventyrets pedagoger tar därefter hand om eleverna och arbetar med dem i varsitt undervisningsrum där uppläggen är likvärdiga. I mitten av programmet tas en kortare fruktpaus och eleverna får då möjlighet att uppleva den lustfyllda och interaktiva miljön i lokalerna. Rekvisita och experiment används för att förtydliga hälsobudskapet. 

Hälsoäventyrets program