Välkommen till oss!

Lasarettet i Enköping - Stor omtanke i litet format

Vi finns här för att hjälpa dig på bästa sätt. Hos oss ska du som patient alltid känna trygghet i hög medicinsk standard och god omvårdnad av kompetent personal.

 

Nyheter

Mobilt team ska erbjuda cancerpatienter bedömning i hemmet

2023-12-08
Antalet personer som diagnosticeras med cancersjukdom ökar kraftigt. För att kunna möta växande vårdbehov krävs nya arbetssätt. Cancerkliniken på Akademiska sjukhuset har inlett ett nytt samarbete med mobila närvårdsteamet i Region Uppsala. Främsta syftet är att kunna hjälpa cancerpatienter, som akut blivit sämre, i hemmet, med justering av läkemedelsbehandling och bedömning av behov av sjukhusinläggning. Härigenom ska patienterna slippa söka vård akut.

Uppsala län tar plats på världskartan över immateriella kulturarv

2023-12-06
I eftermiddag, svensk tid, godkände Unescos mellanstatliga kommitté inkluderingen av Nyckelharpans nätverk i registret över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv.

Lyckat byte av leverantör av förbrukningsartiklar

2023-12-01
Region Uppsala har i dagarna bytt leverantör av förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Övergången innebär att Region Uppsala kan sänka sina kostnader med 17,5 miljoner kronor under avtalsperioden.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 2023

2023-11-28