Välkommen till oss!

Lasarettet i Enköping - Stor omtanke i litet format

Vi finns här för att hjälpa dig på bästa sätt. Hos oss ska du som patient alltid känna trygghet i hög medicinsk standard och god omvårdnad av kompetent personal.

Nyheter

Trafikverket beviljar två miljarder till spårväg

2022-05-19
Nu är det klart att Uppsala kommun och Region Uppsala får de två miljarder till spårväg som man ansökt om från Trafikverket, inom ramen för stadsmiljöavtal. Det innebär att byggandet kan påbörjas under 2025 och ska vara färdigt 2029.

Region Uppsala bjuder medarbetare på stor konsert

2022-05-17
Alla medarbetare i Region Uppsala kommer i augusti att bjudas på konsert i Botaniska trädgården i Uppsala med bland annat artisten Veronica Maggio.

Nytt samarbete mellan Mobilt närvårdsteam och Akademiska sjukhuset ska hjälpa patienter med hjärtsvikt

2022-05-11
Patienter med hjärtsvikt kan av olika anledningar inte ha möjlighet att ta sig till hjärtsviktmottagningen på Akademiska sjukhuset. Ett nytt samarbete mellan Akademiska och Mobilt närvårdsteam gör att patienterna kan få uppföljande medicinsk bedömning eller behandling direkt i hemmet.

Uppsala först med ny metod för kartläggning av språkmiljön för yngre barn med funktionsnedsättningar

2022-05-09
Hörselnedsättning hos barn är ett vanligt funktionshinder. I världen beräknas cirka 32 miljoner barn höra sämre än 40 decibel. Forskning visar att tidiga insatser spelar stor roll för språkutvecklingen, särskilt omgivningsfaktorer, som hur lyhörda och engagerade föräldrar är och hur mycket man kommunicerar med sitt barn. För att underlätta detta inför Region Uppsala, en ny mätmetod, LENA (Language Environment Analysis) på bred front inom hela funktionshinderområdet.