Välkommen till oss!
Lasarettet i Enköping - Stor omtanke i litet format

Vi finns här för att hjälpa dig på bästa sätt. Hos oss ska du som patient alltid känna trygghet i hög medicinsk standard och god omvårdnad av kompetent personal.

Nyheter

Region Uppsala vill införa mobil psykiatrisk akutverksamhet

2020-09-22
Akademiska sjukhuset ska ta fram ett förslag till en mobil psykiatrisk akutverksamhet, en så kallad psykiatriambulans. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.

Stamrenovering av Wiks slott tidigareläggs

2020-09-22
En stamrenovering av Wiks slott var inplanerad till år 2022. Samtidigt bedriver Kultur och bildning nu ingen verksamhet i slottet, på grund av den pågående coronapandemin. Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte att tidigarelägga stamrenoveringen till hösten 2020. Den totala investeringsutgiften ligger på 12,5 miljoner kronor.

Extra tilldelning till kulturverksamheter på 4,5 miljoner kronor

2020-09-08
Genom ett ordförandebeslut fördelade idag kulturnämndens ordförande Cecilia Linder (M) drygt 4,5 miljoner kronor extra till kulturverksamheter i Uppsala län som har drabbats negativt av coronapandemin. Uppsala stadsteater får drygt 2 miljoner kronor, Musik i Uppland 2 miljoner kronor och Upplandsmuseet 454 000 kronor.

ul.se visar från och med nu löpande vilka avgångar på bussar och tåg som man bör undvika så länge uppmaningen att hålla avstånd ligger kvar

2020-09-07
Svensk Kollektivtrafik presenterade den 13 augusti en branschvägledning för att hantera höstens utmaningar i kollektivtrafiken. Som ett led i att hjälpa resenärerna att kunna ta eget ansvar och undvika när det är många som reser finns nu information på ul.se om vilka avgångar och linjer man bör undvika om man kan.