Välkommen till oss!

Lasarettet i Enköping - Stor omtanke i litet format

Vi finns här för att hjälpa dig på bästa sätt. Hos oss ska du som patient alltid känna trygghet i hög medicinsk standard och god omvårdnad av kompetent personal.

 

Nyheter

 Kammarrätten går på Region Uppsalas linje

2022-12-05
IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Till föreläggandet kopplades ett vite om 20 miljoner kronor. Kammarrätten har nu upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november

2022-11-28

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november

2022-11-24

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 2022

2022-11-22