Vi på infoteket

Här kan du se vilka som arbetar på Infoteket om funktionshinder i Uppsala.

Eva-Lena Söderlund, chef.
Eva-Lena Söderlund, chef.

Eva Akne, bibliotekarie.
Eva Akne, bibliotekarie.

Johan Mälson, bibliotekarie.
Johan Mälson, bibliotekarie.

Ann Liljemark, vägledare.
Ann Liljemark, vägledare.

Porträttbild: Fanny Iselidh, IKT-pedagog.
Fanny Iselidh, IKT-pedagog.

Lars Österberg, informatör och pedagog.
Lars Österberg, informatör/pedagog.

Inger Johansson, kommunikatör.
Inger Johansson, kommunikatör.

Kicki Lundgren, fritidspedagog.
Kicki Lundgren, fritidspedagog.

Niklas Rossi, fritidspedagog.
Niklas Rossi, fritidspedagog.

Kristina Persson, fritidspedagog
Kristina Persson, fritidspedagog.