Vi på infoteket

Här kan du se vilka som arbetar på Infoteket om funktionshinder i Uppsala

Eva-Lena Söderlund, chef.
Eva-Lena Söderlund, chef

Eva Akne, bibliotekarie.
Eva Akne, bibliotekarie

Johan Mälson, bibliotekarie.
Johan Mälson, bibliotekarie

Ann Liljemark, vägledare.
Ann Liljemark, vägledare

Porträttbild: Fanny Iselidh.
Fanny Iselidh, IKT-pedagog

Lars Österberg, informatör och pedagog.
Lars Österberg, informatör/pedagog

Inger Johansson, kommunikatör.
Inger Johansson, kommunikatör