Mini-infoteken i Uppsala län

Mini-infotek är informationshörnor med faktablad om olika funktionsnedsättningar, diagnoser och tillstånd. Där finns även ett stort urval av böcker som du kan läsa på plats eller låna. Det finns mini-infotek i alla kommuner i Uppsala län, förutom Uppsala där infoteket finns.

Tavla och bokhylla med infotekets informationsmaterial.

Mini-infoteken hör till Infoteket om funktionshinder som är en verksamhet inom Region Uppsala.

Hitta på sidan