Nytt på infotekets bibliotek

På infoteket köper vi regelbundet in nya böcker och filmer. Här kan du se vilka nya titlar som kommit in till infotekets bibliotek.

Stapel med böcker.

När du klickar på en länk kommer du till infotekets bibliotekskatalog. Där kan du läsa mer om boken eller filmen det gäller samt se om den finns inne för utlåning. 

Du kan alltid se alla nya titlar på infoteket tre månader tillbaka genom att gå in i bibliotekskatalogen och välja "Nya böcker på infoteket":
Nya böcker på infoteket

Nya titlar i april 2020

Psykisk ohälsa i skolan - upptäcka, bemöta och åtgärda: Magdalena Berger, 2020

Pratlust och talängslan - om selektiv mutism: Studentlitteratur, Lund, 2019

Om någon du känner har ångest, fobier eller tvångstankar: Christina Gustavson, 2017

Fri från stress med mindfulness - medveten närvaro och acceptans: Åsa Palmkron Ragnar, 2016

Ätstörningar - kliniska riktlinjer för utredning och behandling: Ulf Wallin, 2019

Om någon du känner har en depression: en bok för anhöriga, vänner och drabbade: Christina Gustavson, 2017

Can I Tell You About Bipolar Disorder? A Guide for Friends, Family and Professionals: Sonia Mainstone-Cotton, 2018

KBT i utveckling - en grundbok i kognitiv beteendeterapi: Anna Kåver (2 upplagan), 2016

KBT ur ett barnperspektiv - förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete: Anna Rosengren, 2019

"Exploring depression, and beating the blues - a CBT self-help guide to understanding and coping with depression in Asperger's syndrome": Tony Attwood, 2016

Ärr för livet: Sofia Åkerman, 2020

En skola som fungerar – för alla: Joanna Lundin, 2017

Bipolär sjukdom - kliniska riktlinjer för utredning och behandling: Svenska psykiatriska föreningen, Sundsvall (2 upplagan), 2018

Personlighetssyndrom - kliniska riktlinjer för utredning och behandling: Svenska psykiatriska föreningen, Stockholm, 2017

Bättre samspel med socialt bildstöd - handbok för förskola och skola: Eva-Lotta Heide, 2019

Familjebaserad behandling - handbok för föräldrar vars barn behandlas för anorexia nervosa: Maria Ganzi, 2020

Myrstig - att vara förälder till en hemmasittare: Sara Sjöblom, 2018

Elever med svag teoretisk begåvning: Gunilla Carlsson Kendall, 2015

Jag vill inte leva - till dig som tappat lusten att leva och har tankar på självmord: Ludmilla Rosengren, 2017

Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna: Lotta Borg Skoglund, 2020