Nytt på infotekets bibliotek

På infoteket köper vi regelbundet in nya böcker och filmer. Så här kan du se vilka nya titlar som kommit in till infotekets bibliotek.

Stapel med böcker.

Du kan alltid se alla nya titlar på infoteket tre månader tillbaka genom att gå in i bibliotekskatalogen och välja "Nya böcker på infoteket".

Se alla nya böcker i infotekets bibliotekskatalog.

Information om vilka böcker och filmer som nyligen köpts in presenteras också varje månad i infotekets nyhetsbrev.