Tidskrifter på infoteket

Välkommen in för en lässtund. De här tidningarna och tidskrifterna finns på infoteket:

 • Afasi: medlemstidning för Afasiförbundet & Talknuten.
 • Attention: medlemstidning från Riksförbundet Attention.
 • Auris: tidskrift för hörselskadade.
 • Dagens omsorg.
 • Empati: medlemstidning från Schizofreniförbundet.
 • Epilepsia: medlemstidning från svenska Epilepsiförbundet.
 • Funktion i fokus: för dig som möter människor med funktionsnedsättning Habilitering & hälsa (Stockholm).
 • Hjärnkraft: medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.
 • Intra: om flerfunktionsnedsättning och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle.
 • Läs & Skriv: tidskrift från Dyslexiförbundet.
 • Novamagasinet: En tidskrift från daglig verksamhet, Uppsala kommun.
 • Nytt om OCD: en tidning om tvångssyndrom från svenska OCD-förbundet.
 • Reflex: ett magasin från Neuroförbundet.
 • Revansch: RSMH.
 • Rörelse: medlemstidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.
 • Sn@bel-posten: Uppsala kommun, Vård & omsorg.
 • Specialpedagogik: tidskrift från lärarförbundet.
 • SRF perspektiv: för medlemmar i Synskadades riksförbund.
 • Stroke-kontakt: Stroke Riksförbundets tidning.
 • Svenska epilepsiförbundet: Svenska epilepsiförbundet.
 • Unik: medlemstidning för FUB.
 • Åss emellan: Svenska ångestsyndromsällskapet.
 • Ögonblick: Autism och Aspergerförbundet.