Tidskrifter på infoteket

De här tidningarna och tidskrifterna finns på infoteket. Välkommen in för en lässtund:

 • Afasi: medlemstidning för Afasiförbundet & Talknuten
 • Attention: medlemstidning från Riksförbundet Attention
 • Auris: tidskrift för hörselskadade
 • Dagens omsorg
 • Epilepsiförbundet
 • Funktion i fokus: för dig som möter människor med funktionsnedsättning Habilitering & hälsa. (Stockholm). Tidskriften hette tidigare habilitering.nu.
 • Föräldrakraft: om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd
 • Hjärnkraft: medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
 • Intra: om flerfunktionsnedsättning och inlärningssvårigheter i kultur och samhälle
 • Liv: Personskadeförbundet RTP
 • Läs & Skriv: tidskrift från Dyslexiförbundet
 • Nytt om OCD: en tidning om tvångssyndrom från svenska OCD-förbundet
 • Reflex: ett magasin från Neuroförbundet
 • Revansch: RSMH
 • Rörelse: medlemstidning från RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
 • Sn@bel-posten: Uppsala kommun, Vård & omsorg
 • Specialpedagogik: tidskrift från lärarförbundet
 • SRF perspektiv: för medlemmar i Synskadades riksförbund
 • Stroke-kontakt: Stroke Riksförbundets tidning
 • Svenska epilepsiförbundet: Svenska epilepsiförbundet
 • Unik: medlemstidning för FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Åss emellan: Svenska ångestsyndromsällskapet
 • Ögonblick: Autism och Aspergerförbundet

Tipsa infoteket om tidskrift