Filmade föreläsningar och webbinarier

Infoteket presenterar regelbundet föreläsningar kring funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla. Här hittar du inspelningar av tidigare föreläsningar på infoteket.

Suicid - att förebygga självmord

Porträttbild Ludmilla Rosengren.

Hur kan vi förebygga självmord? Hur fungerar självmordsprocessen och vad kan man göra för att hjälpa sitt barn som mår dåligt? Ludmilla Rosengren, läkare och KBT-terapeut, har särskild kunskap om kriser, sorg och självmordsproblematik. Här delar hon med sig av sin kunskap inom området, liksom sina egna erfarenheter som förälder.    

Inspelad 8 september 2021.

Undertextad med svensk text.

Starta föreläsningen (öppnas i Streamio).

Om lågaffektivt förhållningssätt

Porträttbild: Thomas Wikberg på infoteket.

Här ger Thomas Wikberg en föreläsning om hur vi med ett lågaffektivt förhållningssätt kan bemöta personer som har ett utmande beteende. Thomas är psykolog och projektledare inom Uppsala kommun. 

Undertextad med svensk text.

Inspelad 14 april 2021

Starta föreläsningen (öppnas i Streamio).

Se eftersnacket med Thomas på Facebook.

Vad är cerebral pares (CP)?

Porträttbild, Lena Österberg och Mia Hinnfors Larsson

Fysioterapeut Lena Österberg och specialpedagog Mia Hinnfors Larson från habiliteringen i Uppsala föreläser om CP hos barn och vuxna. Vi får lära oss om CP, vad det beror på, samt om olika typer av CP. Inspelad 3 mars 2021. Undertextad med svensk text.

Starta föreläsningen med Lena och Mia (öppnas i Streamio)

Se eftersnacket med Lena och Mia på Facebook.

Autism och OCD - att stötta och behandla

Porträttbild Frida Wickberg

Vad innebär det att ha både autism och OCD (tvångssyndrom)? Frida Wickberg, psykolog på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, berättar om skillnader och likheter mellan de två tillstånden. Vi får en inblick i OCD-behandling och hur den kan anpassas utifrån autism, samt hur man som anhörig kan stötta på bästa vis. Inspelad 10 februari 2021. Undertextad med svensk text.

Starta föreläsningen med Frida (öppnas i Streamio)

Se eftersnacket med Frida på Facebook.

Behandling med magnetstimulering mot depression

Robert Bodén och Elsa Kjellander föreläser i inspelningsstudio.

Hur fungerar repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)? Och hur kan det hjälpa vid depression? Robert Bodén, överläkare och docent i psykiatri, föreläser och samtalar med Elsa Kjellander om att leva med svår depression, samt upplevelser och erfarenhet av behandling med rTMS. Elsa är attitydambassadör i föreningen Hjärnkoll. Inspelad 13 oktober 2020. Undertextad med svensk text. 

Starta föreläsningen med Robert och Elsa (öppnas i Quickchannel)

Se eftersnacket med Robert och Elsa på Facebook.

Det går att bli fri från beroende

Ingrid Lundberg föreläser i studio.

Ingrid Lundberg är sjuksköterska vid beroendemedicinska mottagningen på Akademiska sjukhuset. Här berättar hon grundläggande om olika typer av beroendesjukdomar och behandling vid beroende. Inspelad 28 september 2020. Undertextad med svensk text.

Starta föreläsningen med Ingrid (öppnas i Quickchannel)

Se eftersnacket med Ingrid på Facebook.

Autism hos barn och vuxna

Må Säfström föreläser. Bredvid skylt med telefonnummer till SMS-fråga (numret ej längre i bruk).

My Säfström, psykolog på habiliteringen i Uppsala föreläser om autism.
Om diagnoskriterier, det tankemässiga fungerandet och konsekvenser i vardagen. Inspelad 2 september 2020. Undertextad med svensk text.

Starta föreläsningen med My (öppnas i Quickchannel)

Se eftersnacket med My på Facebook.

Vad är epilepsi?

Ulrika Ehn och Moa Westin föreläser i studio.

Ulrika Ehn och Moa Westin är sjuksköterskor vid habiliteringen i Uppsala. Här berättar de grundläggande om epilepsi. Om hur det yttrar sig, olika typer av anfall och vad man kan göra när någon får ett anfall. Inspelad 26 augusti 2020. Undertextad med svensk text.

Starta föreläsningen med Ulrika och Moa (öppnas i Quickchannel)

Se eftersnacket med Moa och Ulrika på Facebook.

Barnkonventionen – med fokus på funktionsnedsättningar

Barnombudet Martin Price föreläser.

Martin Price, barnrättsombud för Region Uppsala föreläser och svarar på frågor om barnkonventionen. Inspelat 18 mars 2020. Undertextad med svensk text.

Starta föreläsningen med Martin (öppnas i Quickchannel)

Se eftersnack med Martin på Facebook.

Hur får jag textning när jag ser på föreläsningarna?

Filmerna är textade på svenska. För att ställa in textning, klicka på knappen för textning. Du hittar den i filmrutans nederkant när du startat filmen.

Knappen ser ut så här Symbol för undertextning "CC". eller Symbol för undertextning..