Logga in till evenemang på Infoteket Play

Via Infoteket Play sänds vissa av infotekets webbföreläsningar direkt.

https://streamio.com/c/infoteketplay/live

Om sändningen inte startat vid utsatt tid. Starta om din webbläsare och klicka på länken igen.

Om sändningen startar utan ljud

Du kan aktivera ljudet via högtalarsymbolen som finns i spelarfönstrets nederkant.

Bild på spelarfönstret i Stremio.  I nederkant en röd ring markerar högtalarsymbol.

Om sändningen avbryts

Eventuella avbrott kan bero på att du råkat pausa sändningen, klicka på Playknappen i spelarfönstret.

Bild på spelarfönstret i Stremio.  I nederkant en röd ring markerar högtalarsymbol.

Om detta inte fungerar, starta om webbläsaren och klicka på länken ovan igen.

Frågor

Frågor kring sändningen kan ställas via e-post till infoteket@regionuppsala.se.