VT24

Program för evenemang under våren 2024

 • Vad är autism?

  En grundläggande utbildning om autism.
  Fredag 26 januari klockan 9–11 (DIGITALT)

 • Adhd hos vuxna

  Grundläggande om adhd hos vuxna: symtom, behandling, stöd i vardagen med mera.
  Onsdag 14 februari klockan 18–20. (PÅ INFOTEKET I UPPSALA OCH SAMTIDIGT DIGITALT).
 • Sällsynt men ändå vanlig

  Vi uppmärksammar sällsynta dagen. Om sällsynta tillstånd och svårigheter som kan uppstå av att tillståndet är sällsynt.
  Torsdag 29 februari klockan 18–20. (PÅ INFOTEKET I UPPSALA)
 • Vad är intellektuell funktionsnedsättning?

  En grundläggande utbildning om Intellektuell funktionsnedsättning (IF).
  Onsdag 6 mars klockan 9–11. (DIGITALT)
 • Vad är autism?

  En grundläggande utbildning om autism.
  Onsdag 17 april klockan 18–20. (DIGITALT)
 • Syster - om det speciella syskonskapet

  Therése Granwald - om sin bok och att vara anhörig till någon med intellektuell funktionsnedsättning.
  Onsdag 24 april klockan 18–20. (PÅ INFOTEKET I UPPSALA OCH SAMTIDIGT DIGITALT)