Dövblindhet

Dövblindhet är ett samlingsbegrepp för en kombinerad synnedsättning och hörselnedsättning.