Vad är kognitiva svårigheter och vad kan göra vardagen lättare - Lättläst

Kognition är hjärnans sätt att förstå
och tänka på saker man får veta.

Det kallas kognitiv funktionsnedsättning
om man har olika skador i hjärnan,
eller att hjärnan fungerar på annorlunda sätt.

Det betyder att man har svårt
att komma ihåg saker
och minnas vad man planerat och tänkt.

Det kan vara svårt att veta
hur lång tid något tar
och att tänka sig
vad som ska hända i framtiden.

För att klara saker i sin vardag
måste man förstå
och veta hur man ska göra.

Har man kognitiv funktionsnedsättning
är det svårt att förstå vad andra menar
och att själv tänka ut
och tala om vad man vill göra.

Det är också svårt att förstå
vad andra menar när de pratar
och att göra saker tillsammans med andra.

bland har man svårt att hålla
ordning på sina saker och svårt
att veta hur man ska lösa problem.

Det finns hjälp för den
som har det svårt att klara vardagen.

En arbetsterapeut kan hjälpa till
att hitta hjälpmedel som passar.
Det finns appar och olika klockor
som ger signal eller säger till
när man ska göra något.
Sådana hjälpmedel kan man få låna
så länge man behöver dem.

Arbetsterapeuten får man kontakt med
genom vården.

Vardagen blir lättare
om man äter, sover
och gör andra vardagssaker
på bestämda tider.

Man hittar sina saker lättare
om man märker sina lådor och skåp
med bilder eller färger.

Ofta är det svårt
att komma ihåg det man läser.
Då kan man läsa lite text i taget
eller läsa lättläst text.
Man kan också lyssna på uppläst text.

Få texten uppläst på olika språk

Få lättläst text om kognitiva svårigheter uppläst i Soundcloud (webbplats för distribution av ljud) på följande språk:

Version: 2019-03-10.

Texten är framtagen av Infoteket om funktionshinder.

Lättläst

Här finns fler lättlästa texter
om funktionsnedsättningar.