Sällsynta diagnoser

Sällsynta diagnoser är inte ovanliga. Uppskattningar visar att cirka fem procent av Sveriges befolkning beräknas leva med ett sällsynt hälsotillstånd.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser är en intresseorganisation för dem som har sällsynta diagnoser (sällsynta hälsotillstånd), i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska orsaker.

På riksförbundets webbplats finns en databas med information om många sällsynta diagnoser.

Diagnosdatabasen sallsyntadiagnoser.se/