Selektiv mutism

Selektiv mutism kallas ibland ofrivillig tystnad. Det innebär att ett barn bara pratar i vissa trygga miljöer men är helt tyst i andra. Det vanligaste är att ett barn med selektiv mutism pratar hemma med familjen men inte i skolan.

Barn som börjar skolan kan ofta vara tystlåtna i början, men det brukar gå över efter cirka en månad. Selektiv mutism är när tystnaden fortsätter att vara ett problem. Oförmågan att prata är helt ofrivillig, och går inte att styra med vilja. Ibland kan barnet kommunicera genom att nicka, använda gester eller skriva lappar.

Texten ovan är hämtad från 1177.se.

Du kan läsa mer om selektiv mutism på:

 

Infotekets lästips om Selektiv mutism. Böcker som finns att låna på infoteket.

Se lästipsen i webbkatalogen.

Vägledning kring funktionsnedsättningar

Infotekets vägledare kan ge svar på dina frågor om samhällets stöd och service, för dig som bor i Uppsala län.