Infotekets egna filmer

Här finns infotekets filmer samlade.

Filmer om funktionsnedsättningar

En film om autism

Ylva-Li tittar i kamera som har ett långt objektiv.

Den här filmen handlar om autism, vad det är och hur olika det kan vara från person till person. Du får träffa Ylva-Li och Stina som berättar om sina egna erfarenheter av att leva med autism och att vara anhörig. Fakta om autism förmedlas av psykolog George Rein,

Inspelad hösten 2018. Speltid: 24 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta "En film om autism" (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av "En film om autism" (öppnas i Streamio).

 

En film om intellektuell funktionsnedsättning

Bild från filmen. Två personer promenerar i stadsmiljö.

Här berättar psykolog Karl Olsson om vad som menas med intellektuell funktionsnedsättning som också kallas IF, vad det är och hur olika IF kan vara från person till person. Du får också träffa Pernilla, Henrik, Hanna och Ida.

Inspelad hösten 2018. Speltid: 23 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta "En film om intellektuell funktionsnedsättning" (öppnas i Streamio).

 

En film om tvångssyndrom OCD

Bildklipp från filmen om OCD. Kvinna i profil.

Här berättar psykolog Sandra Bates om OCD, vad det är, om orsaker och om hur man kan behandla OCD. Du får också träffa personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med OCD.

Inspelad hösten/vintern 2018/2019. Speltid: 19 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta "En film om tvångssyndrom (OCD)" (öppnas i Streamio). 

 

En film om bipolär sjukdom

Bildklipp från filmen om bipolär sjukdom. Siri och bakom henne en gitarr som står mot väggen.

Här berättar överläkare Mia Ramklint om vad bipolär sjukdom är, om olika typer av sjukdomen, om behandling och orsaker. Du får också träffa Siri som berättar om egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom.

Inspelad hösten 2019. Speltid 29 minuter. 
Filmen har svensk text. 

Starta "En film om bipolär sjukdom" (öppnas i Streamio).

 

Filmade föreläsningar

Filmad föreläsning "Ungdomar och deras psykiska hälsa"

Mikael Andersén står och föreläser framför ljusbrunt och grått draperi. Mikael har grå stickad tröja. Han har brunt helskägg och mustasch.

Mikael Andersén, psykolog på Barn- och ungdomshälsan i Uppsala län ger goda råd och presenterar forskningsläget vad gäller ungas psykiska ohälsa. Vi får även ta del av aktuell forskning kring bemötande av psykisk ohälsa, både i ett akut läge och från ett systemperspektiv.

Föreläsningen är inspelad 20 mars 2024. Speltid 76 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen Med Mikael Andersén (streamio.com).

 

Filmad föreläsning "Adhd hos vuxna"

Specialistläkare Ullvi Båve, kurator Hans Karlsson, arbetsterapeut Patrik Almgren (på bilden) och specialistpsykolog Cedrik Lindholm ger sina olika perspektiv på adhd hos vuxna.

De berättar bland annat om symptom, läkemedelsbehandling, hur adhd påverkar vardagen samt stöd, insatser och psykoterapi vid adhd.   

Föreläsningen är inspelad 14 februari 2024. Speltid 96 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen Adhd hos vuxna (streamio.com).

När filmens startats visas en ikon med bokmärkes-symbol i högra hörnet av filmspelaren. Via ikonen kan du välja mellan föreläsningens olika avsnitt.

 

Filmad föreläsning "Adhd hos barn"

Marcus Westin, med mörkt hår, svart kostym, framför en svart bakgrund.

Marcus Westin är överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin
på Akademiska sjukhuset.  I den här föreläsningen ger Marcus oss grundläggande kunskaper om diagnosen adhd. Till exempel
hur det visar sig och vilka konsekvenser adhd kan innebära i vardagslivet. Föreläsningen tar även upp orsaker till adhd och betydelsen av tidig diagnos.

Inspelad 29 november 2023. Speltid 73 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Marcus Westin (öppnas i Streamio).

 

Filmad föreläsning "Tinnitus vad är det - och vad kan man göra?"

Gerhard Andersson föreläser framför datorn. Han har hörlurar på sig.

De flesta med tinnitus störs inte särskilt mycket, andra har stora besvär. Varför är det så? Och kan stora besvär bli mindre?

I den här filmen föreläser Gerhard Andersson. Han är psykolog och psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Gerhard forskar om psykologisk behandling, men även om hur tinnitus uppstår och kan behandlas.

Inspelad 10 maj 2023. Speltid 41 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Gerhard Andersson (öppnas i Streamio).

 

Filmad föreläsning "Schizofreni - Om orsaker, behandling och egna erfarenheter"

Åsa Konradsson Geuken föreläser på infoteket. På projektorduken bakom visas en målning av hennes bror Mats.

Åsa Konradsson Geuken är universitetslektor och är docent i farmakologi vid Uppsala universitet, där hon bedriver forskning inom fältet för schizofreni.

I den här föreläsningen berättar om hur det var för henne att växa upp med en bror som utvecklade schizofreni och hur det har påverkat henne. Vidare berättar hon om anhörigskap, livskvalitet, stigma samt om sin egen forskning på området Schizofreni.  

Inspelad 26 april 2023. Speltid 50 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Åsa Konradsson Geuken (öppnas i Streamio),

 

Filmad föreläsning "Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivutmaningar"

Porträttbild av Fanny framför tavla med kognitivt stöd.

Här ger Fanny Iselidh från infoteket tips på verktyg för läsning och skrivning, både i iphone/ipad och android-enheter. Du får också tips på verktyg att använda i dator.

Inspelad 22 mars 2023. Speltid 46 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Fanny Iselidh (öppnas i Streamio).

 

Filmad föreläsning "Tala om tystnad - om selektiv mutism"

Närbild på Johanna Syrén i sitt arbetsrum. Hon har ljust långt hår och bär en rutig kavaj.

Selektiv mutism, ofrivillig tystnad, är en ångestdiagnos som innebär en oförmåga att prata i vissa situationer.  Johanna Syrén är grundare av arvsfondsprojektet Tala om tystnad. Här ger hon en introduktion till diagnosen, samt information kring behandlingar, anpassningar och bemötande. 

Inspelad 15 februari 2023. Speltid 41 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Johanna Syrén (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Johanna Syrén (öppnas i Streamio).

 

Filmad föreläsning "Bli delaktig på nätet"

Stefan Johansson - porträttbild. Havet i bakgrunden.

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital service och tjänster på nätet.

Men hur ser den digitala tillgängligheten ut idag för personer med funktionsnedsättningar? Vilka är de största utmaningarna? Hur kan fler få nytta av digitala verktyg och tjänster? 

Här föreläser Stefan Johansson från Begripsam. Han är teknologie doktor på KTH och forskar om hur alla ska kunna vara delaktiga i det digitala samhället.

Inspelad 12 oktober 2022. Speltid 70 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Stefan Johansson (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Stefan Johansson (öppnas i Streamio).

 

Filmad föreläsning "Autism och adhd vid cerebral pares"

Närbild på Magnus ansikte.

Nya undersökningar har visat att 45 procent av barnen med cerebral pares också har autism och/eller adhd. Det är viktigt att varje barn med cp får sina funktioner och funktionsnedsättningar beskrivna tidigt så att rätt stöd kan ges i rätt tid till rätt barn. Magnus Påhlman (med. dr. och barnneurolog) berättar om resultaten från sitt avhandlingsprojekt och vad det kan innebära.

Inspelad 3 november 2021. Speltid 64 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Magnus Påhlman (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Magnus Påhlman (öppnas i Streamio).

 

Filmad föreläsning: Om suicid - att förebygga självmord

Närbild på Ludmilla Rosengren.

Hur kan vi förebygga självmord? Hur fungerar självmordsprocessen och vad kan man göra för att hjälpa sitt barn som mår dåligt? Ludmilla Rosengren, läkare och KBT-terapeut, har särskild kunskap om kriser, sorg och självmordsproblematik. Här delar hon med sig av sin kunskap inom området, liksom sina egna erfarenheter som förälder.    

Inspelad 8 september 2021. Speltid 80 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Ludmilla Rosengren (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Ludmilla Rosengren (öppnas i Streamio).

 

Filmad föreläsning "Om lågaffektivt förhållningssätt"

Närbild på Thomas Wikberg

Här ger Thomas Wikberg en föreläsning om hur vi med ett lågaffektivt förhållningssätt kan bemöta personer som har ett utmanande beteende. Thomas är psykolog och projektledare inom Uppsala kommun. 

Inspelad 14 april 2021. Speltid 87 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Thomas Wikberg (öppnas i Streamio).

Starta en syntolkad version av föreläsningen med Thomas Wikberg (öppnas i streamio).

 

Filmad föreläsning "Vad är cerebral pares, CP?"

Lena och Mia står bredvid varandra. Båda har röd t-shirt.

Fysioterapeut Lena Österberg och specialpedagog Mia Hinnfors Larson från habiliteringen i Uppsala föreläser om cp hos barn och vuxna. Vi får lära oss om cp, vad det kan bero på, samt om olika typer av cp.

Inspelad 3 mars 2021. Speltid 52 minuter. 
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Lena Österberg och Mia Hinnfors Larsson (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Lena Österberg och Mia Hinnfors Larsson (öppnas i Streamio).

 

Filmad föreläsning: Autism och OCD - att stötta och behandla

Närbild på föreläsaren Frida Wikberg.

Vad innebär det att ha både autism och OCD (tvångssyndrom)? Frida Wickberg, psykolog på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, berättar om skillnader och likheter mellan de två tillstånden. Vi får en inblick i OCD-behandling och hur den kan anpassas utifrån autism, samt hur man som anhörig kan stötta på bästa vis.

Inspelad 10 februari 2021. Speltid 56 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Frida Wickberg (öppnas i Streamio).

Starta en syntolkad version av föreläsningen med Frida Wickberg (öppnas i Streamio).

 

My Säfström gestikulerar engagerat.
My Säfström, psykolog på habiliteringen i Uppsala föreläser om autism. Om diagnoskriterier, det tankemässiga fungerandet och konsekvenser i vardagen.

Inspelad 2 september 2020. Speltid 64 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med My Säfström (öppnas i Quickchannel).

 

 

Filmad föreläsning "Behandling med magnetstimulering mot depression"

Föreläsarna Robert och Elsa samtalar. I bakgrunden rollup med texten Infoteket om funktonshinder.

Hur fungerar repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)? Och hur kan det hjälpa vid depression? Robert Bodén, överläkare och docent i psykiatri, föreläser och samtalar med Elsa Kjellander om att leva med svår depression, samt upplevelser och erfarenhet av behandling med rTMS. Elsa är attitydambassadör i föreningen Hjärnkoll.

Inspelad 13 oktober 2020. Speltid 100 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Robert och Elsa (öppnas i Quickchannel).

 

Filmad föreläsning "Om beroende"

Ingrid Lundberg föreläser. Bredvid syns en vepa med texten infoteket om funktionshinder.

Ingrid Lundberg är sjuksköterska vid beroendemedicinska mottagningen på Akademiska sjukhuset. Här berättar hon grundläggande om olika typer av beroendesjukdomar och behandling vid beroende.

Inspelad 28 september 2020. Speltid 42 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Ingrid Lundberg (öppnas i Quickchannel).

Filmade intervjuer och samtal

Ett filmat samtal "Om att höra på jobbet"

Johan och Ann i varsin fåtölj, litet bord emellan.

Hur kan man klara arbetslivet om förmågan att höra plötsligt försvinner? Under en fikastund på infoteket beskriver Johan Mälson hur livet på jobbet blev för honom. Samtalet utgår från Sarah Granbergs föreläsning "Ett hållbart och hörselsmart arbetsliv".

Inspelad oktober 2021. Speltid 33 minuter.
Filmen har svensk text. Starta textningen med knappen CC i spelarfönstret.

Starta filmen med Johan och Ann (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av filmen med Johan och Ann (öppnas i Streamio).

 

En filmad pratstund om föräldraskap

Ann och Ylva-Li

Infotekets Ann Liljemark samtalar med Ylva-Li Mannby - om att klara föräldraskapet när man har diagnosen autism.
Inspelat 26 januari 2022, i samband med boksläppet av infotekets bok "Jennys pappa har autism".

Speltid 19 minuter.
Filmen har svensk text. Starta textningen med knappen CC i spelarfönstret.

Starta filmen med Ann och Ylva-Li (öppnas i Streamio).

Starta en syntolkad version av filmen med Ann och Ylva-Li (öppnas i Streamio).

Infotekets filmade barnböcker

Infotekets filmade barnböcker

Färgglada framsidor på böckerna i Anhörigserien.

Infoteket bokserie om barn som anhöriga finns också som filmer med inspelad berättarröst. Filmerna har svensk, finsk, engelsk och arabisk textning.

I serien ingår:

  • Emmas pappa får mani.
  • Hannahs mamma får en fobi.
  • Jennys pappa har autism.
  • Jonas pappa har tvångssyndrom.
  • Kalles mamma får en psykos.
  • Lenas mamma får en depression.
  • Linus mamma har intellektuell funktionsnedsättning
  • Oskars pappa har en CP-skada.
  • Wilmas mamma har adhd.

Se filmerna på Infoteket Play (streamio.com).