Infotekets egna filmer

Här finns infotekets filmer samlade. Vårt fokus är på kunskap om funktionsnedsättningar. Men även på livsvillkor för personer med som lever med funktionsnedsättning.

Person håller videokamera i famnen, objektivet riktad mot betraktaren.

 

 

Filmer om funktionsnedsättningar

Filmade föreläsningar

Filmade intervjuer och samtal

Infotekets filmade barnböcker