Infotekets egna filmer

Här finns infotekets filmer samlade.

Filmer om funktionsnedsättningar

En film om autism

Ylva-Li tittar i kamera som har ett långt objektiv.

Den här filmen handlar om autism, vad det är och hur olika det kan vara från person till person. Du får träffa Ylva-Li och Stina som berättar om sina egna erfarenheter av att leva med autism och att vara anhörig. Fakta om autism förmedlas av psykolog George Rein,

Inspelad hösten 2018. Speltid: 24 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta "En film om autism" (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av "En film om autism" (öppnas i Streamio).

En film om intellektuell funktionsnedsättning

Bild från filmen. Två personer promenerar i stadsmiljö.

Här berättar psykolog Karl Olsson om vad som menas med intellektuell funktionsnedsättning som också kallas IF, vad det är och hur olika IF kan vara från person till person. Du får också träffa Pernilla, Henrik, Hanna och Ida.

Inspelad hösten 2018. Speltid: 23 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta "En film om intellektuell funktionsnedsättning" (öppnas i Streamio).

En film om tvångssyndrom OCD

Bildklipp från filmen om OCD. Kvinna i profil.

Här berättar psykolog Sandra Bates om OCD, vad det är, om orsaker och om hur man kan behandla OCD. Du får också träffa personer som berättar om egna erfarenheter av att leva med OCD.

Inspelad hösten/vintern 2018/2019. Speltid: 19 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta "En film om tvångssyndrom (OCD)" (öppnas i Streamio). 

En film om bipolär sjukdom

Bildklipp från filmen om bipolär sjukdom. Siri och bakom henne en gitarr som står mot väggen.

Här berättar överläkare Mia Ramklint om vad bipolär sjukdom är, om olika typer av sjukdomen, om behandling och orsaker. Du får också träffa Siri som berättar om egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom.

Inspelad hösten 2019. Speltid 29 minuter. 
Filmen har svensk text. 

Starta "En film om bipolär sjukdom" (öppnas i Streamio).


Filmade föreläsningar

Adhd hos barn

Marcus Westin, med mörkt hår, svart kostym, framför en svart bakgrund.

Marcus Westin är överläkare inom barn- och ungdomspsykiatrin
på Akademiska sjukhuset.  I den här föreläsningen ger Marcus oss grundläggande kunskaper om diagnosen adhd. Till exempel
hur det visar sig och vilka konsekvenser adhd kan innebära i vardagslivet. Föreläsningen tar även upp orsaker till adhd och betydelsen av tidig diagnos.

Inspelad 29 november 2023. Speltid 73 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Marcus Westin (öppnas i Streamio).


Tinnitus vad är det - och vad kan man göra?

Gerhard Andersson föreläser framför datorn. Han har hörlurar på sig.

De flesta med tinnitus störs inte särskilt mycket, andra har stora besvär. Varför är det så? Och kan stora besvär bli mindre?

I den här filmen föreläser Gerhard Andersson. Han är psykolog och psykoterapeut och professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet. Gerhard forskar om psykologisk behandling, men även om hur tinnitus uppstår och kan behandlas.

Inspelad 10 maj 2023. Speltid 41 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Gerhard Andersson (öppnas i Streamio).


Schizofreni - Om orsaker, behandling och egna erfarenheter

Åsa Konradsson Geuken föreläser på infoteket. På projektorduken bakom visas en målning av hennes bror Mats.

Åsa Konradsson Geuken är universitetslektor och är docent i farmakologi vid Uppsala universitet, där hon bedriver forskning inom fältet för schizofreni.

I den här föreläsningen berättar om hur det var för henne att växa upp med en bror som utvecklade schizofreni och hur det har påverkat henne. Vidare berättar hon om anhörigskap, livskvalitet, stigma samt om sin egen forskning på området Schizofreni.  

Inspelad 26 april 2023. Speltid 50 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Åsa Konradsson Geuken (öppnas i Streamio),


Digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivutmaningar

Porträttbild av Fanny framför tavla med kognitivt stöd.

Här ger Fanny Iselidh från infoteket tips på verktyg för läsning och skrivning, både i iphone/ipad och android-enheter. Du får också tips på verktyg att använda i dator.

Inspelad 22 mars 2023. Speltid 46 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Fanny Iselidh (öppnas i Streamio).


Tala om tystnad - om selektiv mutism

Närbild på Johanna Syrén i sitt arbetsrum. Hon har ljust långt hår och bär en rutig kavaj.

Selektiv mutism, ofrivillig tystnad, är en ångestdiagnos som innebär en oförmåga att prata i vissa situationer.  Johanna Syrén är grundare av arvsfondsprojektet Tala om tystnad. Här ger hon en introduktion till diagnosen, samt information kring behandlingar, anpassningar och bemötande. 

Inspelad 15 februari 2023. Speltid 41 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Johanna Syrén (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Johanna Syrén (öppnas i Streamio).


Bli delaktig på nätet

Stefan Johansson - porträttbild. Havet i bakgrunden.

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital service och tjänster på nätet.

Men hur ser den digitala tillgängligheten ut idag för personer med funktionsnedsättningar? Vilka är de största utmaningarna? Hur kan fler få nytta av digitala verktyg och tjänster? 

Här föreläser Stefan Johansson från Begripsam. Han är teknologie doktor på KTH och forskar om hur alla ska kunna vara delaktiga i det digitala samhället.

Inspelad 12 oktober 2022. Speltid 70 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Stefan Johansson (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Stefan Johansson (öppnas i Streamio).

Autism och adhd vid cerebral pares

Närbild på Magnus ansikte.

Nya undersökningar har visat att 45 procent av barnen med cerebral pares också har autism och/eller adhd. Det är viktigt att varje barn med cp får sina funktioner och funktionsnedsättningar beskrivna tidigt så att rätt stöd kan ges i rätt tid till rätt barn. Magnus Påhlman (med. dr. och barnneurolog) berättar om resultaten från sitt avhandlingsprojekt och vad det kan innebära.

Inspelad 3 november 2021. Speltid 64 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Magnus Påhlman (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Magnus Påhlman (öppnas i Streamio).

Om suicid - att förebygga självmord

Närbild på Ludmilla Rosengren.

Hur kan vi förebygga självmord? Hur fungerar självmordsprocessen och vad kan man göra för att hjälpa sitt barn som mår dåligt? Ludmilla Rosengren, läkare och KBT-terapeut, har särskild kunskap om kriser, sorg och självmordsproblematik. Här delar hon med sig av sin kunskap inom området, liksom sina egna erfarenheter som förälder.    

Inspelad 8 september 2021. Speltid 80 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Ludmilla Rosengren (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Ludmilla Rosengren (öppnas i Streamio).

Om lågaffektivt förhållningssätt

Närbild på Thomas Wikberg

Här ger Thomas Wikberg en föreläsning om hur vi med ett lågaffektivt förhållningssätt kan bemöta personer som har ett utmanande beteende. Thomas är psykolog och projektledare inom Uppsala kommun. 

Inspelad 14 april 2021. Speltid 87 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Thomas Wikberg (öppnas i Streamio).

Starta en syntolkad version av föreläsningen med Thomas Wikberg (öppnas i streamio).

Vad är cerebral pares, CP?

Lena och Mia står bredvid varandra. Båda har röd t-shirt.

Fysioterapeut Lena Österberg och specialpedagog Mia Hinnfors Larson från habiliteringen i Uppsala föreläser om cp hos barn och vuxna. Vi får lära oss om cp, vad det kan bero på, samt om olika typer av cp.

Inspelad 3 mars 2021. Speltid 52 minuter. 
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med Lena Österberg och Mia Hinnfors Larsson (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av föreläsningen med Lena Österberg och Mia Hinnfors Larsson (öppnas i Streamio).

Autism och OCD - att stötta och behandla

 

Närbild på föreläsaren Frida Wikberg.

Vad innebär det att ha både autism och OCD (tvångssyndrom)? Frida Wickberg, psykolog på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, berättar om skillnader och likheter mellan de två tillstånden. Vi får en inblick i OCD-behandling och hur den kan anpassas utifrån autism, samt hur man som anhörig kan stötta på bästa vis.

Inspelad 10 februari 2021. Speltid 56 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Frida Wickberg (öppnas i Streamio).

Starta en syntolkad version av föreläsningen med Frida Wickberg (öppnas i Streamio).

Behandling med magnetstimulering mot depression

Föreläsarna Robert och Elsa samtalar. I bakgrunden rollup med texten Infoteket om funktonshinder.

Hur fungerar repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)? Och hur kan det hjälpa vid depression? Robert Bodén, överläkare och docent i psykiatri, föreläser och samtalar med Elsa Kjellander om att leva med svår depression, samt upplevelser och erfarenhet av behandling med rTMS. Elsa är attitydambassadör i föreningen Hjärnkoll.

Inspelad 13 oktober 2020. Speltid 100 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Robert och Elsa (öppnas i Quickchannel).

Om beroende

Ingrid Lundberg föreläser. Bredvid syns en vepa med texten infoteket om funktionshinder.

Ingrid Lundberg är sjuksköterska vid beroendemedicinska mottagningen på Akademiska sjukhuset. Här berättar hon grundläggande om olika typer av beroendesjukdomar och behandling vid beroende.

Inspelad 28 september 2020. Speltid 42 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Ingrid Lundberg (öppnas i Quickchannel).

Autism hos barn och vuxna

My Säfström gestikulerar engagerat.
My Säfström, psykolog på habiliteringen i Uppsala föreläser om autism. Om diagnoskriterier, det tankemässiga fungerandet och konsekvenser i vardagen.

Inspelad 2 september 2020. Speltid 64 minuter.
Filmen har svensk text. 

Starta föreläsningen med My Säfström (öppnas i Quickchannel).

Vad är epilepsi?

Föreläsarna Moa Westin och Ehn.

Moa Westin och Ulrika Ehn är sjuksköterskor vid habiliteringen i Uppsala. Här berättar de grundläggande om epilepsi. Om hur det yttrar sig, olika typer av anfall och vad man kan göra när någon får ett anfall.

Inspelad 26 augusti 2020. Speltid 70 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Moa Westin och Ulrika Ehn (öppnas i Quickchannel).

Barnkonventionen – med fokus på funktionsnedsättningar

Martin Price lutar mot talarstol.

Martin Price, barnrättsombud för Region Uppsala föreläser och svarar på frågor om barnkonventionen.

Inspelad 18 mars 2020. Speltid 127 minuter.
Filmen har svensk text.

Starta föreläsningen med Martin Price (öppnas i Quickchannel).

Filmade intervjuer och samtal

Ett samtal om att höra på jobbet

Johan och Ann i varsin fåtölj, litet bord emellan.

Hur kan man klara arbetslivet om förmågan att höra plötsligt försvinner? Under en fikastund på infoteket beskriver Johan Mälson hur livet på jobbet blev för honom. Samtalet utgår från Sarah Granbergs föreläsning "Ett hållbart och hörselsmart arbetsliv".

Inspelad oktober 2021. Speltid 33 minuter.
Filmen har svensk text. Starta textningen med knappen CC i spelarfönstret.

Starta filmen med Johan och Ann (öppnas i Streamio).

Starta syntolkad version av filmen med Johan och Ann (öppnas i Streamio).

En pratstund om föräldraskap

Ann och Ylva-Li

Infotekets Ann Liljemark samtalar med Ylva-Li Mannby - om att klara föräldraskapet när man har diagnosen autism.
Inspelat 26 januari 2022, i samband med boksläppet av infotekets bok "Jennys pappa har autism".

Speltid 19 minuter.
Filmen har svensk text. Starta textningen med knappen CC i spelarfönstret.

Starta filmen med Ann och Ylva-Li (öppnas i Streamio).

Starta en syntolkad version av filmen med Ann och Ylva-Li (öppnas i Streamio).

Infotekets filmade barnböcker

 

Färgglada framsidor på böckerna i Anhörigserien.

Infoteket bokserie om barn som anhöriga finns också som filmer med inspelad berättarröst. Filmerna har svensk, finsk, engelsk och arabisk textning.

I serien ingår:

  • Emmas pappa får mani.
  • Hannahs mamma får en fobi.
  • Jennys pappa har autism.
  • Jonas pappa har tvångssyndrom.
  • Kalles mamma får en psykos.
  • Lenas mamma får en depression.
  • Linus mamma har intellektuell funktionsnedsättning
  • Oskars pappa har en CP-skada.
  • Wilmas mamma har adhd.
  • Sanna har en väldigt busig storebror.

Se filmerna på Infoteket Play (streamio.com).