App-tips

Här får du tips på appar som kan göra det lättare att förstå tid, komma ihåg och kunna göra saker, hitta, läsa, skriva, räkna, ha koll på ekonomi med mera.

Infotekets apptips

Sök appar på andra webbplatser

På Appsök och Appstöd finns fler tillgänglighetsgranskade appar som ger bra stöd vid kognitiva och kommunikativa svårigheter.

Webbplatsen Appsök.

På apportalen hittar du appar, program och hemsidor som har skapats för att underlätta i vardagen och bidra till ökad självständighet. Webbplatsens namn var tidigare appoteket.nu.

Webbplatsen Apportalen.