Instruktioner och manualer

Instruktionsfilmer och manualer för utskrift.

Smarta funktioner i din iPhone/iPad 

Använd Siri i din iPhone

Lär dig aktivera Siri i din iPhone och se exempel på hur du kan styra din telefon med rösten.

En film om hur du aktiverar Siri i din iPhone samt exempel på hur du kan styra din telefon med rösten.

Ta hjälp av Siri

Lär dig aktivera Siri i din iPhone och se exempel på hur du kan styra din telefon med rösten.

En film om hur du aktiverar Siri i din iPhone och styra din telefon med rösten.

Skriv anteckningar med rösten

Lär dig aktivera diktering och se exempel på hur du kan skriva med rösten.

En film om hur du kan skriva anteckningar med rösten.

Smarta funktioner i din Androidtelefon

Googleassistenten

Se exempel på hur du med hjälp av Googleassistenten kan styra din telefon med rösten.

En film om hur du med hjälp av Googleassistenten kan styra din telefon med rösten.

QR-koder

Skapa egna QR-koder

Lär dig skapa egna QR-koder med appen Cloud QR.

Se film om hur du skapar egna QR-koder med appen Cloud QR.

Skanna QR-koder med mobilkamera

Lär dig skanna QR-koder direkt med mobilkameran.

Se film om hur du skannar QR-koder direkt med mobilkameran.

Bildstöd

Lär dig skapa bildstöd med hjälp av webbtjänsten bildstod.se. Infotekets instruktionsfilmer visar nio korta avsnitt på hur du gör:

Se nio korta avsnitt på hur du skapar bildstöd med hjälpa av webbtjänsten bildstod.se.

Manualer

Googleassistenten: frågor och uppmaningar

I det här dokumentet hittar du information om hur du aktiverar Googleassistenten och får förslag på frågor och uppmaningar som assistenten kan hjälpa till med.

Googleassistenten: frågor och uppmaningar (pdf från infoteket)

Tips och idéer för Windows 10

En manual för hur funktionerna i Hjälpmedelscenter för Windows 10 fungerar.

Tips och idéer för Windows 10 (Specialpedagogiska myndigheten)

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Dokumentet beskriver ett urval av inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet Chrome OS och i Google Dokument, med fokus på funktioner som ökar tillgängligheten.

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument 
(Specialpedagogiska myndigheten)

Tips och idéer för iPad IOS 11

En manual som beskriver ett urval av inställningarna och verktygen inbyggda i operativsystemet IOS 11. Funktionerna som beskrivs gör din iPad mera tillgänglig.

Tips och idéer för iPad IOS 11 (Specialpedagogiska myndigheten)