Instruktioner och manualer

Instruktionsfilmer och manualer för utskrift.

Bildstöd

Använd bildstöd.se

Lär dig skapa bildstöd med hjälp av webbtjänsten bildstod.se. Här i infotekets instruktionsfilmer visar vi nio korta avsnitt på hur du gör.

På Infoteket Play finns samtliga avsnitt (streamio.com).

Manualer

Googleassistenten: frågor och uppmaningar

I det här dokumentet hittar du information om hur du aktiverar Googleassistenten och får förslag på frågor och uppmaningar som assistenten kan hjälpa till med.

Googleassistenten: frågor och uppmaningar (pdf). 

Tips och idéer för Windows 10

En manual för hur funktionerna i Hjälpmedelscenter för Windows 10 fungerar.

Tips och idéer för Windows 10 - information på spsm.se.

Några tips om Iphone och Ipad

Filmade tips på hur du kan göra smarta inställningar i mobilen. Du får även tips om hur du kan använda mobilen som verktyg vid läs- och skrivutmaningar.

Några tips om Iphone och Ipad (öppnas i Infoteket Play Streamio).

Hitta på sidan