Webb och informationsmaterial

Få tips på värdefulla länkar till olika webbplatser för kommunikativt och kognitivt stöd.

Del av webbadress i wen webbläsare.

Skapa bildstöd

Webbaserade verktyg för att skapa eget bildstöd.

Läsa och skriva

Tips som underlättar att läsa och skriva. 

Ekonomi

Lär dig att lättare hantera din ekonomi.

Hitta

Verktyg för att hitta.

Information från Skolverket

Lär dig om lagar som reglerar skolan.

Lär dig mer om scheman

Se våra filmer om att använda scheman och se exempel på olika sorters scheman.

Schema – Vad? När?

Anpassat skolschema