Din utbildnings läsårstider, studiedagar och lov

Allmän kurs

Höstterminen 2022 startar måndag 22 augusti och slutar tisdag 20 december. Vårterminen 2023 börjar tisdag 10 januari och slutar fredag 9 juni. 

 • Studiedag: 27/10 
 • Höstlov: 31 oktober–4 november (vecka 44)
 • Vinterlov: 21 december - 8 januari
 • Sportlov: 20–24 februari (vecka 8)
 • Påsklov: 3–6 april (vecka 14)

Bild och Form - grundutbildning 1 år

Höstterminen 2022 startar måndag 22 augusti och slutar tisdag 20 december. Vårterminen 2023 börjar måndag 9 januari och slutar fredag 9 juni. 

 • Höstlov: 31 oktober–4 november (vecka 44)
 • Vinterlov: 17 december - 8 januari
 • Sportlov: 20–24 februari (vecka 8)
 • Påsklov: 3–6 april (vecka 14)
 • Övriga lovdagar: 

Bild och Form - fördjupning 1 år

Höstterminen 2022 startar måndag 22 augusti och slutar tisdag 20 december. Vårterminen 2023 börjar måndag 9 januari och slutar fredag 9 juni. 

 • Höstlov: 31 oktober–4 november (vecka 44)
 • Vinterlov: 17 december - 8 januari
 • Sportlov: 20–24 februari (vecka 8)
 • Påsklov: 3–6 april (vecka 14)
 • Övriga lovdagar: 

Dansprojekt 1 år

Höstterminen 2022 startar måndag 22 augusti och slutar tisdag 20 december. Vårterminen 2023 börjar måndag 9 januari och slutar fredag 9 juni. 

 • Höstlov: 31 oktober–4 november (vecka 44)
 • Vinterlov: 17 december - 8 januari
 • Sportlov: 20–24 februari (vecka 8)
 • Påsklov: 3–6 april (vecka 14)
 • Övriga lovdagar: 

Grundutbildning till kontakttolk 2022 - 2023

Höstterminen 2022 börjar onsdag 31 augusti och slutar onsdag 21 december. Vårterminen 2023 börjar 9 januari och slutar 17 juni.

 • Vinterlov: 22 december 2022 - 8 januari 2023

Grundutbildning till kontakttolk i ukrainska 2022

Utbildningen startar 10 augusti och slutar 18 december.
Den här utbidningen pågår under en termin och har inga uppehåll för lov.

Grundutbildning till kontakttolk 2023

Vårterminen 2023 börjar onsdag 25 januari och slutar 2 juli. Höstterminen 2023 börjar onsdag 28 augusti och slutar onsdag 16 december. 

 • Sommarlov: 3 juli - 27 augusti

Storytelling - film och drama 1 år

Höstterminen 2022 startar måndag 22 augusti och slutar  december. Vårterminen 2023 börjar måndag 9 januari och slutar fredag 16 december.

 • Höstlov: 31 oktober–4 november (vecka 44)
 • Vinterlov: 17 december-8 januari
 • Sportlov: 20–24 februari (vecka 8)
 • Påsklov: 3–6 april (vecka 14)
 • Övriga lovdagar:

Yrkeshögskolans kontakttolkutbildning 

Kursstart 22/8 2022. Kursslut 15/12 2023. Den här utbidningen pågår under tre terminer och har inga uppehåll för lov.

Kontakt

Frida Gustafsson

Skolsekretare

Ulf Eklund

Skolsekreterare/Administrationssamordnare

Laura Valdeson

Tolkkursadministratör