Internationellt filmresidens på Wik

2023-04-14

Nu är årets internationella filmresidens utlyst! Residenset erbjuder boende på Region Uppsala folkhögskola/Wik och på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. Sista ansökningsdag är 2 maj. Residensprogrammet kommer att hållas mellan 2-29 oktober 2023.

Filmresidenset ger en professionell filmare som arbetar i Europa möjligheten att bo i Uppsala län under en fyraveckorsperiod. Syftet med residenset är att erbjuda tid för kreativ utveckling av ett pågående projekt samt undervisningsmöjligheter och utbyte med regionala filmare och studenter. I samarbete med Uppsala kortfilmsfestival förväntas filmaren även presentera sitt arbete under festivalveckan. 

Gudrun Krebitz erhöll Region Uppsalas internationella filmresidens 2022. I höstas bodde Gudrun på skolans internat på Wik och höll föreläsningar och undervisade på skolans film- och skådespeleriutbildning. Under residenset bodde hon också på Biskop-Arnö folkhögskola och i Uppsala. Sedan 2021 erbjuder Region Uppsala folkhögskola/Wik en ettårig kurs i film och skådespeleri medan Biskops-Arnö är välkänt för sina dokumentärfilmskurser.

Läs mer om filmresidenset.