React-EU digital kompetens – utbildning för att möta upp behovet av ökad digital kompetens

I det avslutade ESF-projektet React-EU Digital kompetens samverkade vi med flera kommuner. Syftet var att möta behovet av ökad digital kompetens som uppstått till följd av pandemin.

Mål för det avslutade projektet  

React-EU Digital kompetens erbjöd deltagare relevant digital kompetensutveckling för att bättre möta arbetsgivarens behov.

Projektets mål:  

  • Ökade digitala färdigheter.
  • Ökad kompetens att använda digitala verktyg och/eller tjänster. 
  • Ökad förståelse för den förändring som digitaliseringen innebär i samhället.
  • Ökad nyfikenhet på digital verksamhetsutveckling. 

Bakgrunden till projektet  

React-EU Digital kompetens erbjöd kompetensutvecklingsinsatser för att öka den digitala kompetensen för medarbetare.

Projektidén byggde på tre utgångspunkter: 

  • Behovet av en ökad digital kompetens har uppstått till följd av konsekvenserna av pandemin.
  • Projektets insatser ska möta målgruppens behov utifrån tre nivåer; bas, medel och hög. 
  • Insatserna utgår från verkliga behov med kopplingar till pandemin som har identifierats av projektets samverkanspartners. Insatserna ska leda till att de anställda har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. 

Målgrupp 

  • Region Uppsala: Regionkontoret, Kultur och bildning och Trafik och samhälle.
  • Kommuner: Anställda på exempelvis Arbetsmarknadsförvaltningen, Barn– och utbildningsförvaltningen och kommunledningen. Läs under Fakta om projektet, vilka kommuner i länet som deltar.

Lärplattformen Lexicon

Deltagarna använde lärplattformen Lexicon.

Fakta om projektet

Logga-EU-EurSocfond.png

Region Uppsala var projektägare. De fem kommuner som deltog var Enköping, Heby, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Projektet finansierades till 100 procent av Europeiska socialfonden och pågick mellan 2 maj 2022 och 30 april 2023. I kompetensutvecklingsinsatserna beräknades cirka 1000 medarbetare delta. 

Projektledare

Ulla Frisk