ÖMS – samarbete inom östra Mellansverige

De sju regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) fungerar som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. ÖMS genomför studier för att undersöka och sprida kunskap om förutsättningarna för att öka integreringen mellan länen.

Regioner som ingår i ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i samarbetet.

ÖMS 2050

Genom en tät samverkan kan regionerna inom ÖMS-samarbetet dra nytta av varandras styrkor och därigenom kunna utvecklas optimalt.

Regionerna i östra Mellansverige publicerade 2018 sin gemensamma strategi under namnet ÖMS 2050.

Den strategiska inriktningen i ÖMS 2050 innebär att:

  • Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna.
  • Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena.
  • Länka samman de regionala huvudorterna genom tvärförbindelser
  • Stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund.
  • Säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning.

Rapporter

Mer information om ÖMS

Region Stockholm sammanställer material som rör alla sju regioner inom ÖMS.

Hitta på sidan