Stuns – stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle

Stuns uppgift är att utveckla samarbetet mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer.

Målet är att förstärka konkurrenskraften hos Uppsala län, universiteten i Uppsala och företagen i Uppsala län och att därigenom stimulera ekonomisk tillväxt.

Mer om Stuns

Hitta på sidan