Uppsalaeffekten – arbete med eleffekt i Uppsala län

Minskade effekttoppar för el är den viktigaste energifrågan just nu och avgörande för länets utveckling. Elnätets kapacitet slår i taket vid vissa tidpunkter och likt andra storstadsregioner har Uppsala län kapacitetsbrist i sitt elnät. Det kan liknas vid att det är "för trångt" i det elnät som tillför en stor del av elen vi använder, och handlar alltså inte om att elproduktionen i Sverige skulle vara för liten.

Offentliga aktörer i Uppsala län har genom ett nära samarbete hittat ett sätt att hantera den samhällsutmaning som ett ansträngt elnät utgör. Sedan våren 2019 har Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala och Uppsala kommun systematiserat sin samverkan gällande kapacitetsbrister i elsystemen i Uppsala län tillsammans med länets kommuner, som senare gått under benämningen #uppsalaeffekten.

Här samlas de rapporter som arbetats fram under den senaste tiden i ämnet från Region Uppsalas sida i högerspalten. Hittills har en rapport om samarbetet tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten och en rapport som behandlar Kraftförsörjningen i Östra Mellansverige. De åtgärder och det arbete som sker inom samarbetet svarar också på de slutsatser som presenteras i rapporten om kraftförsörjning inom Östra Mellansverige. Sidan och kommunikationsplattform kring samarbetet är under uppbyggnad.

Rapporter och länkar

Kontakt

Marta Fallgren

Miljöchef

Hitta på sidan