Råd för social hållbarhet

Råd för social hållbarhet samlar offentliga aktörer i Uppsala län i syfte att skapa struktur och systematik i länets arbete för social hållbarhet. Styrkan med rådet är flernivåsamverkan (stat, region, kommun) där flera statliga aktörer ingår.

Syfte och mål

Syftet med rådet är samverkan som skapar synergier. Målet för samverkan är att öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för hela länets befolkning. Fokus är gemensamma målsättningar och insatser som skapar ett mervärde för hela Uppsala län. Länsstyrelsen och landshövdingen är sammankallande för rådet.

Två prioriterade områden

I linje med Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi, Agenda 2030:s målambitioner samt regionala och lokala behov och förutsättningar har rådet beslutat om att prioritera samverkan inom två områden: 

  • Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden.
  • Mäns våld mot kvinnor.

Kunskapsplattform används för att stödja och ge verktyg till rådets aktörer

Till rådets insatser för att främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden ska Region Uppsala och Länsstyrelsen ombesörja en kunskapsplattform. Syftet är att stödja och ge verktyg till rådets aktörer i deras insatser inom området. Plattformen innehåller två huvudsakliga delar:

  • Statistik och analys. Ansvarig: Region Uppsala.
  • Kunskap och kommunikation. Ansvarig: Länsstyrelsen. 

Kontakt

Charlotte Backlund