Liv och hälsa vuxen – folkhälsoundersökning

Liv och hälsa är en folkhälsoundersökning som genomförs i samverkan mellan flera regioner. Undersökningen ger oss kunskap om den vuxna befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Hälsan förändras över tid och den ser olika ut i olika grupper och i olika delar av landet. För att upptäcka och påverka dessa skillnader är det viktigt att följa utvecklingen över tid. Därför har Liv och hälsaundersökningen genomförts regelbundet sedan år 2000. Den genomförs i samverkan mellan Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

8 279 länsbor har bidragit till kunskap om folkhälsan

Under våren 2022 genomfördes den sjätte omgången av Liv och hälsaundersökningen. Region Uppsala vill tacka alla 8 279 länsbor som har svarat på enkäten. Med resultaten från Liv och hälsa får vi ett viktigt underlag i arbetet att förbättra hälsan och livsvillkoren i länet.  

Vill du ta del av resultaten från tidigare undersökningar? Hör av dig!

Tryggve Pederby

Handläggare, samhällsutveckling o säkerhetsfrågor