Konst i Wikparken

Längs den blåmarkerade promenadslingan "Genvägen" i Wikparken, alldeles intill beteshagen, står ett konstverk av Alicja Kwade. Verket är unikt för platsen och utmanar vårt sätt att tänka om natur och kultur.

Om verket

Konstverket som Alicja Kwade skapat för Wik har titeln Achairisachairisachair. Det är en nästan två meter hög skulptur i brons som föreställer ett avhugget träd med en stol halvt utformad ur stammen.

Med titeln, material och form ställs många frågor om förhållandet mellan objekt och materia, natur och människa. Hur definierar vi en stol? Finns stolen bara för att vi tycker oss uppleva att det är en stol i trädstammen? Är vi överens om att det är en stol? När slutar trädet att vara ett träd och när blir en stol en stol?

Skulpturens placering i naturen leker med vår förväntan av parken och vad vi upplever att vi känner igen.

Om konstnären

Alicja Kwade är en polskfödd, Berlinbaserad konstnär som ställer ut över hela världen. Hon jobbar ofta utomhus med båda tillfälliga och permanenta skulpturer och installationer. I sitt arbete vill hon på olika sätt utmana vår verklighetsuppfattning och få oss att reflektera över sociala vanor och rådande normer.

Achairisachairisachair är Alicja Kwades första offentliga verk i Sverige. Det är också det första permanenta konstverket på Wikområdet.

Fotograf: Staffan Claesson

Kontakt

Har du frågor om konstverket?

Wanja Eriksson

Projektledare

Hitta på sidan