Östra parkturen

Wiks stora naturpark rymmer en rik biologisk mångfald, vackra vyer och intressant historia. Välkommen på en rundtur i den östra delen av parken.

Beskrivning 

En rundtur genom östra delen av den stora naturparken på Wik.  

Start 

Rundturen startar och avslutas vid utsiktsplattformen i Wikparken.

Sträcka 

Hela rundturen är cirka 1,9 kilometer, men det går att förkorta turen till 1 kilometer eller förlänga till 2,6 kilometer.

Tillgänglighet 

Turen går först på en asfalterad väg för att därefter svänga in på en bred stig med hårdpackat grus, och fortsätter därefter på en bred grusad gångstig. Vissa partier har svagare lutning.