Infopunkt historia - Arrheniusstenen

”Svante Arrhenius föddes här år 1859” berättar minnesstenen över den svenske nobelpristagaren. Stenen restes på Wik av elevförbundet år 1929 intill Förvaltarbostaden på Wik (som brann ned år 1942). Och det var just i Förvaltarbostaden som Svante Arrhenius föddes den 19 februari 1859. Hans pappa Sven Gustaf Arrhenius var förvaltare på Wiks gods åren 1852–1860 och hela familjen bodde då på gården. När Svante var omkring ett år gammal flyttade familjen till Hammarby gård vid Ultuna utanför Uppsala, och därefter vidare till Uppsala.

Svante Arrhenius blev med tiden fysiker och kemist och år 1903 blev han den första svenska nobelpristagaren när han tilldelades Nobelpriset i kemi för sin elektrolytiska dissociationsteori. Svante Arrhenius var också en av de första forskarna som uppmärksammade global uppvärmning då han redan 1896 beskrev växthuseffekten.

Bildblock med två bilder. Den ena är ett tecknat porträtt av person i kostym. Den andra är ett svartvitt fotografi där en person i talarstol står framför en minnessten och håller tal för en sittande publik.

Till vänster: Svante Arrhenius avbildad år 1904. Bilden skickades ut tillsammans med Aftonbladet till tidningens prenumeranter samma år. Foto: Uppsala universitetsbibliotek.

Till höger: Professor Carl Benedicks håller högtidstal vid avtäckningen av Arrheniusstenen den 7 juli 1929. Foto: Wiktidningens arkiv.