Barockträdgården

På 1700- och 1800-talen hade Wik en ståtlig barockträdgård som bredde ut sig framför slottet. Den byggdes upp runt en rak axel mellan slottet och trädgårdsmästarbostaden (nuvarande Gula villan). Denna mittaxel kommer att återställas under 2024. Barockens trädgårdskonst byggde på raka linjer och symmetri och blommor och växter planterades i raka kvarter med gångstigar mellan. På Wik hade man förmodligen perenner och vackra växter närmast slottet och fruktträd och nyttoväxter längre bort mot trädgårdsmästarbostaden. Det fanns ett orangeri där man odlade ananas, melon och andra exotiska frukter som ställdes fram under sommarmånaderna. I anslutning till trädgården fanns också drivhus och förråd för skötseln.

I dag går det fortfarande att se spår av den gamla barockträdgården i form av stödmurar och terrasseringar. Även potatiskällaren är en rest från barockträdgårdens tid.

Tecknad bild som föreställer människor i 1800-talskläder som spelar ett krocketliknande spel på en rund grusad plan. I förgrunden syns ett par som står och tittar på, och i bakgrunden en vidsträckt trädgård.

Slottsliv på 1800-talet. På illustrationen kan du se hur barockträdgården sträckte ut sig mellan Slottet och trädgårdsmästarbostaden. Framför slottet fanns en spelplan för truccospel, och på kullen bredvid Slottet en paviljong för utsikt över området.

Illustration: Oskar Jonsson.