Bokskogen

Väster om skolbyggnaden finns ett område med många bokträd, och platsen kallas därför ibland för ”bokskogen”. Bokskogen är särskilt vacker att besöka när bokarna slår ut på våren och solljuset silar genom trädkronorna.

Bok växer inte naturligt så här högt upp i Sverige, utan träden har planterats. De planterades i avgränsade klungor, men eftersom bok är ett träd som kan konkurrera ut flera andra trädarter har den spridit sig på flera håll i naturparken.

Bok (Fagus sylvatica) är ett vanligt ädellövträd i Sverige. Trädet känns igen på att det har en slät stam, och en tät krona med gränsande gröna och tjocka blad. Eftersom kronan är så tät når solljuset inte ner till marken och därför kan det bli fattigt med växter under bokträden. Bok växer snabbt och högt, vissa fristående bokträd kan bli uppåt 45 meter höga.