Studentbostäderna Sparre, Bielke och Horn

De tre studentbostäderna Sparre, Bielke och Horn stod färdiga år 1974, och är fortfarande i dag hem till kursdeltagare på folkhögskolan. Bostäderna uppfördes i samband med 1970-talets omfattande nybyggnation på området då även själva skolhuset byggdes. Liksom skolan ritades studentbostäderna av arkitekten Per Lundquist och fick likadant rött fasadtegel.

Under hela folkhögskolans tid har många studenter och lärare bott på skolan, och det har det funnits flera olika bostäder på området. Från början bodde studenter framför allt i förvaltarbostaden och stenhuset. Även nuvarande Hotell And och Hotell Ramborg  har använts som bostäder.

De tre studentbostäderna öster om skolan är samlade i en grupp, och husen har fått namn efter de tre första familjerna som ägde Wik: Sparre, Bielke och Horn. Sparre tillhör de första ägarna och bodde på Wik under hela 1300-talet. Godset ärvdes sedan av ätten Bielke som hade Wik ända fram till slutet av 1600-talet. Den sista Bielke som ägde Wik var Sigrid Bielke som var gift med Gustav Horn, och med deras dotter Hedvig Lovisa Horn fördes släktnamnet Horn in i ägarlängden.