Förvaltarbostaden

På äldre tavlor och fotografier syns ett stort fint hus norr om slottet – den gamla förvaltarbostaden.

Förvaltarbostaden byggdes förmodligen omkring år 1800 som hem åt den förvaltare som hade ansvar för gården och den dagliga driften av jordbruket.  Det var ett stort rödmålat trähus med bostadsrum på övervåningen och kontor på nedervåningen. När folkhögskolan kom till Wik användes förvaltarbostaden som bostad för lärare och elever. Förutom en större lärarbostad rymdes då 17 elevrum i huset.

I maj 1942 utbröt en våldsam brand i förvaltarbostaden, och huset totalförstördes. Efter branden revs det som var kvar av huset och i dag finns bara delar av grunden till huset och källaren kvar.

Målning föreställande tre hus i ett sjönära landskap: ett gult herrgårdsliknande stenhus, ett slott och ett rödmålat stort trähus.

På Johan Gustaf Härstedts målning från 1807 syns förvaltarbostaden närmast i bild med Stenhuset och Slottet i bakgrunden.

Foto: Uppsala universitetsbibliotek.