Gamla ångbåtsbryggan

Sedan andra halvan av 1800-talet ligger Wiks stora båtbrygga här på udden nedanför Slottet. Förr i tiden var bryggan ett viktigt resecentrum för bygden.

När ångbåtstrafiken kom i gång ordentligt under andra halvan av 1800-talet byggdes en ny ångbåtsbrygga på Wik, som blev en av stationerna för de passagerar- och transportfartyg som dagligen gick mellan Uppsala och Örsundsbro. Trafiken var tät, och ångbåtsbryggan var en plats full av liv och rörelse. Båtarna lastades i båda riktningar med resenärer, varor och djur.

Större delen av Wiks historia har vattnet varit den viktigaste vägen för resor och transporter, och på Wik har det alltid funnits flera bryggor för olika ändamål. Båtturer trafikerade bryggan fram till 1930-talet och fortfarande på 1950-talet kom pråmar med grus och förnödenheter till gården.