Gammelek

Här står en av parkens äldre ekar, en så kallad gammelek som växte upp innan parken anlades i början av 1800-talet. Här var då ett öppet landskap med enstaka lövträd spridda över beteshagar och ängar. När eken växte upp hade den gott om solljus och utvecklades till en ”sparbanksek” med tjock, knotig stam och vid krona. Med parken planterades nya träd som växte tätt och högt, och många av de gamla sparbanksekarna dog av bristen på solljus. Men den här eken klarade sig bättre eftersom den står mot en öppen äng.