Gula villan

Gula villan byggdes av folkhögskolan omkring år 1950.  Den byggdes då som en nära kopia av det hus som stod på samma plats innan – den gamla trädgårdsmästarbostaden.

Den ursprungligen rödmålade trädgårdsmästarbostaden uppfördes förmodligen under 1700-talet i samband med att slottets barockträdgård gjordes i ordning. Placeringen på höjden gjorde att det på ett tidstypiskt sätt bildades en rak axel genom trädgården mellan trädgårdsmästarbostaden och slottet.

När folkhögskolan flyttade till Wik blev ”gröna stugan”, som den då kallades, lärarbostad och elevbostad. Huset blev med tiden i så dåligt skick att skolan beslutade att riva det och bygga ett nytt på samma plats. Utvändigt byggdes det nya huset som en kopia av det ursprungliga, dock nu med en gul färg.