Gymnastikhuset

Gymnastikhuset var den första byggnaden som folkhögskolan byggde på Wik. Trähuset ritades av arkitekten Ragnar Hjort och stod färdigt år 1937. Förutom för gymnastik skulle salen även användas för samkväm och föreställningar, och det inreddes en scen i kortändan av huset.

Gymnastikhuset fick stor betydelse. Gymnastik och sport var en viktig del av livet på folkhögskolan och det ordnades många sociala aktiviteter som krävde stora samlingslokaler. ”Jag minns samkvämen i gymnastiksalen. De hölls på en hög kulturell nivå med uppläsningar, sångframträdanden, ringlekar och dans”, berättar en man som gick på folkhögskolan på 1950-talet i ett jubileumsnummer av Wiktidningen.