Hassellunden

Det här området i parken var tidigare del av en hassellund på Wik, och här växer fortfarande de stora buskarna tätt. Hassel var förr i tiden en viktig del av hushållet på Wik. På en 1600-talskarta finns ”Nöhteängen” särskilt utmärkt och år 1685 berättar en bevarad gårdsstat (en lista över människor som fick lön från Wik) om lundvaktaren Clemet som bodde i en stuga i Hassellunden och som hade till uppdrag att vakta och ta hand om lunden. 

Hassel (Corylus avellana) växer ofta i yviga buskar som kan bli upp mot åtta meter höga. Stammarna är smala och starka och har använts för till exempel korgar och tunnband. Hasselnötterna skördades och användes i matlagning. Bladen kunde också användas som lövfoder till exempelvis nötkreatur och får.

På Wik användes hasseln framför allt för nötterna. Det går att se på hur buskarna växer och vilka insekter som trivs på dem. Till exempel har Wiks hasselbuskar många ovanliga vedskalbaggar som olivgrön smalpraktbagge och prydnadsbock. Det visar att hasselbuskarnas stammar har fått bli gamla utan att beskäras för lövfoder eller träslöjd.