Hästgraven

I Wikparken, strax nedanför skolbyggnaden, finns en plats som kallats för Hästdöden eller Hästgraven. Där kan man i dag hitta en stor minnessten (eller gravsten) med fyra namn: Dorzka, Souvlnir, Olga och Ramborg. Stenen restes i början av 1800-talet över en eller flera hästar som tillhörde Wiks dåvarande ägare Hans Henrik von Essen. Hans Henrik var känd som en skicklig ryttare, och kanske betydde just de här hästarna något extra för honom.

Strax intill Hästdöden finns en plats som kallats för Hunddöden och möjligen är det även här ett älskat husdjur som förklarar namnet. Alfred Berg, som köpte Wik år 1912, hade en skotsk terrier som hette Tom. När Tom dog berättas det att Alfred sörjde djupt, och trots att han vid den tiden var svårt sjuk åkte han själv upp till Wik från Stockholm för att begrava sin hund. Tom ska ha begravts i parken där han även fick en egen gravsten