Hög med rest sten

I parken finns en fornlämningsliknande hög med en rest sten. Högen är omkring tio meter i diameter, och mitt på den står en drygt två meter hög bautastenliknande sten (en bautasten är en rest sten som vanligen står på järnåldersgravfält). Riksantikvarieämbetet beskriver högen som en ”osäker fornlämning” och konstaterar att stenen är uppsatt på platsen i senare tid.

Oavsett om högen är en fornlämning eller inte, gjordes platsen sannolikt i ordning med den resta stenen i samband med att parken på Wik anlades år 1798. Parken anlades som en så kallad engelsk park, och i en sådan skulle det gärna finnas ruiner och fornlämningar att upptäcka. Om det inte fanns några ursprungliga fornlämningar kunde man i stället göra i ordning en fejkad sådan.

Det fornnordiska var populärt i romantikens 1800-tal, och det var även på 1800-talet man flyttade en runsten till kullen bredvid slottet.