Hotell And

Hotell And är i dag ett av hotellen för besökare och konferensgäster på Wik. Huset byggdes från början som elevbostad för folkhögskolan och invigdes med pompa och ståt den 4 mars 1943. Hotellet har fått sitt namn efter Wiks första kända ägare Ramborg Israelsdotter (And).

Läs mer om Wiks hotell.

Svartvitt fotografi som föreställer ett rum där kostymklädda ungdomar sitter på en soffa och vid ett bort och läser.

Upsala Nya Tidning rapporterade från invigningen av elevhemmet, och för tidningens fotograf poserade några elever i ett av de nya elevrummen som enligt tidningen var “på intet vis lyxigt inredda”, men rymliga och försedda med “praktiska, oömma och trivsamma möbler”, “glada och ljusa textilier” från Upsala läns hemslöjd och uppländsk konst i varje rum.

Foto: Paul Sandberg/Upplandsmuseet.

Bildkälla (digitaltmuseum.se)