Hotell Anna

Huset är ett av hotellen för besökare och konferensgäster på Wik. Det är ritat av arkitekten Artur von Schmalensee och stod färdigt år 1953. Från början användes det som rektorsbostad för folkhögskolan.

Vem är det då som gett namn åt hotellet? I Wiks ägarlängd finns bara en Anna: Anna Klemetsdotter (Hogenskild) som förvaltade Wik under andra halvan av 1500-talet. Men det finns ytterligare en berömd Anna i Wiks historia – Anna von der Grünau. Hon bodde här på Wik åren 1600–1615 då hennes man Berndt Didrik von Mörner fått Wik som förläning. Annas liv fick ett tragiskt slut, och med tiden har hon förknippats med ett av Wiks mest berömda spöken: den vita frun.

Läs mer om Wiks hotell.