Hotell Ramborg

Ett av hotellen för besökare och konferensgäster på Wik. Huset stod färdigt år 1955 och ritades av arkitekten Artur von Schmalensee. Det användes från början som elevhem och lärarbostad för folkhögskolan.

Hotell Ramborg har fått namn efter Wiks första kända ägare: Ramborg Israelsdotter (And) som bodde på Wik i början av 1300-talet. Minnet av Ramborg har levt kvar genom århundradena och hon är i dag en av Wiks mest kända ägare och ett av våra mest kända spöken.

Läs mer om Wiks hotell.