Allén

Allén som leder fram till Wik är 1,5 kilometer lång och anlades troligen på 1600-talet. Träd har alltid kantat vägen, men de flesta av träden du kan se idag planterades år 1990. I slutet av 1980-talet var många gamla träd i dåligt skick och stod för nära vägbanan. Därför planterade man 260 nya träd längs vägen. Några av de gamla träden sparades och står idag närmare vägkanten. Den nya allén finansierades genom ett faddersystem där intresserade kunde köpa fadderskap för ett träd. Vid entrén till Wik finns en informationstavla med namnen på alla trädfaddrar.

Bilden föreställer allén. Bilden är svartvit och är tagen på 1960-talet.

Foto: Gunnar Sundgren/Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND).

Allén till Wik fotograferad år 1965

Bilden är hämtad från digitalt museum (digitaltmuseum.se)