Trähuset

I grässlänten mellan slottet och parkeringen kan du se några halvt övervuxna stenar i gräsmattan. Dessa stenar är resterna av ett hus som kallas Trähuset, där ägarna bodde på 1600- och 1700-talet.

Sigrid Bielke och Gustav Horn lät bygga Trähuset under andra halvan av 1600-talet, samtidigt som de genomförde en omfattande restaurering av slottet. Trähuset, var då en modern herrgårdsbyggnad i rödmålat trä, och placerades som en nordlig flygel till slottet. Terrasser och en trappa byggdes i slänten bakom huset, sannolikt för att ge byggnaden ett imponerande utseende.

Trähuset blev Wiks huvudbyggnad och slottsägarnas bostad. Under andra halvan av 1700-talet byggdes Stenhuset som ny bostad åt slottsägarna, och Trähuset revs. Slottet användes troligen inte mycket som bostad. Kanske hade ägarna redan på medeltiden ett bekvämare och mer lättskött bostadshus intill det stora stenhuset.

Bilden föreställer en karta över Wik målad år 1789.

På den här kartan från år 1789 syns det rödmålade Trähuset intill slottet och det då nybyggda vita Stenhuset mittemot. Trähuset revs någon gång runt år 1800.