Jättetall

På Slåtterängen står en av parkens riktiga jättar – en jättetall. För att räknas som ett riktigt jätteträd ska stammen ha en omkrets på mer än 314 centimeter. Det krävs alltså två till tre personer för att nå runt att krama om ett sådant träd.

I parken hittar du flera tallar, som ser lite olika ut beroende på hur gamla de är. De som är riktigt gamla har grov stam, slät bark och tjocka grenar. De yngre tallarna, som växt upp i den lummiga parken, har fått kämpa för att få solljus och därför växt högt med raka, kvistfria stammar och mindre trädkrona.