Kaffekullen och runstenen

I hundratals år har kullen norr om Slottet varit en plats för att fika, umgås och njuta av utsikten. På 1800-talet anlades en terrass murad med sten på höjden. På terrassen fanns ett trädäck, en flaggstång och en paviljong. Här kunde herrskapet och gäster sitta och njuta av utsikten över slottsområdet och Lårstaviken. Fortfarande i dag är kullen en populär fikaplats på Wik.

På kullen står också en runsten som tidigare varit inmurad i vapenhuset på Balingsta kyrka, men som flyttades till Wik år 1876. Den är gjord av röd sandsten och på den har en skicklig runristare ristat in en runskrift som i dag är bara delvis läslig. Där står: ”Vane (?) och Sigrid ... denna efter Ärnfrid och Frö- ...”. Vilka Vane och Sigrid var, och varför de lät rista stenen vet vi inte. Kanske var de ett äkta par här i Balingstabygden som lät tillverka stenen över två avlidna familjemedlemmar. Ursprungligen kan stenen ha stått på kyrkogården i Balingsta där det kan ha funnits en kristen gravplats i skiftet mellan vikingatid och tidig medeltid. Runstenar i röd sandsten restes ofta just som gravmonument vid kristna gravar.

Runsten med delvis synlig runskrift.

 

Gulnat papper med två bilder monterade:  en teckning och av runsten med runskrift och ett svartvitt fotografi av samma runsten.

Del av plansch från Riksantikvarieämbetet där man kan se en tecknad avbildning av runstenen.

Foto: Riksantikvarieämbetet.