Kojbyggarlandet

I parkens kojbyggarland kan du leka och bygga kojor med de pinnar och grenar som finns utlagda. Fortsätt bygga på en koja som redan är påbörjad eller bygg en helt ny.