Koppartaket i sjön

Ser du något som glimmar till på botten av Lårstaviken? Kanske är det i så fall slottets gamla koppartak. Det finns nämligen en sägen som berättar att slottets koppartak sänktes i viken i samband med de så kallade rysshärjningarna i Uppland år 1719.  Ibland sägs att det var ägarna själva som sänkte taket i sjön för att hindra att det blev plundrat i kriget, ibland att det var ryssarna som sköt av taket så det rasade ned i vattnet.

Sommaren 1963 ville några elever på folkhögskolan ta reda på om det fanns någon sanning i skrönan, och genomförde dykningar på platsen där taket skulle finnas. De hittade inget koppartak, även om de faktiskt fiskade upp några gamla tegelpannor.

Nej, någon sanning finns nog inte i skrönan. Men den vittnar om hur krigshändelserna 1719 var en stor händelse som satte spår i det uppländska folkminnet.